College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Het CvK beheert de financiën en gebouwen van de gemeente (Willibrordkerk, Bergplaats en pastorie), en houdt zich bezig met praktische zaken als ledenadministratie, personeelszaken, onderhoud (gebouwen, begraafplaats), verhuur gebouwen, verzekeringen, beleggingen, kerktelefoon en archiefbeheer.


Email: 
Contact College van Kerkrentmeesters


Als u onkosten voor de gemeente heeft gemaakt kunt u die declareren bij penningmeester Ab van den Broek. U wordt vriendelijke verzocht daarbij bijgaand declaratieformulier te gebruiken.