Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters (niet zijnde ambstdragers).
Het CvK beheert de financiën en gebouwen van de gemeente, (Willibrordkerk, Bergplaats, pastorie en begraafplaats) en
houdt zich bezig met zaken als ledenadministratie, personeelszaken, onderhoud en verhuur gebouwen, verzekeringen, beleggingen, kerktelefoon, archiefbeheer enz..


Email: 
Contact College van Kerkrentmeesters


Als u onkosten voor de gemeente heeft gemaakt kunt u die declareren bij penningmeester Ab van den Broek. U wordt vriendelijke verzocht daarbij bijgaand declaratieformulier te gebruiken.