Jeugdactiviteiten

Voor de bovenbouw van de basisschool worden aansluitend aan schooltijd lessen basiscatechese gegeven op woensdag om 12.30 uur.
Op de laatste vrijdagavond van de maand zijn jongeren welkom voor hun gezellige avond in de Bergplaats.