Begraafplaatsgroep

Het onderhoud van de naast onze Willibrordkerk gelegen begraafplaats wordt verzorgd door de Begraafplaatsgroep. Deze groep vrijwilligers zorgt voor het onderhoud van het terrein rond de graven, de afrasteringen en het baarhuisje.

Het onderhoud van de begraafplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Bergplaats schoonmaakgroep

De Bergplaats wordt intensief gebruikt, zowel voor kerkelijke activiteiten als door huurders. De Bergplaatsschoonmaakgroep zorgt er voor dat het gebouw steeds weer netjes wordt opgeruimd en schoongemaakt.

 

 

De schoonmaak van de Bergplaats valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

 

Crèche/kinderoppas

Naar behoefte wordt tijdens de zondagse kerkdiensten oppas voor jonge kinderen (0 tot 4 jaar) aangeboden in de Bergplaats. Ook tijdens de praisediensten is er kinderoppas beschikbaar. Een box is aanwezig, evenals boekjes en speelgoed.

Tijdens de zomervakantie van de basisschool is er geen oppasdienst, maar de overige zondagen is uw kind van harte welkom! 

Als u gebruik wil maken van de oppasdienst wilt u dan vooraf (uiterlijk zaterdagmiddag) even telefonisch contact opnemen?

Contactpersoon

Anneke Hilhorst (tel. 0294-252489)


 

Kaarsenkinderen

Op elke eerste en derde zondag van de maand en op speciale zondagen worden de tafelkaarsen aangestoken door twee kaarsenkinderen. 

 

Kerkomroep en kerktelefoon

Elke dienst die in onze kerk wordt gehouden kan ook thuis of elders worden meegeluisterd (of teruggeluisterd) via de Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of via de Kerkomroep-app). Voor mensen die geen internet of computer hebben is er een speciaal luisterkastje beschikbaar.

 

Contactpersoon: Piet Faltay (tel. 0294-254930)

Kindernevendienst

 
 
Op elke eerste en derde zondag van de maand en op speciale zondagen is er voor de kinderen tussen de 4 en 12 jaar (basisschoolleeftijd) kindernevendienst.
De kinderen horen een Bijbelverhaal of spiegelvertelling, veelal uit Kind op Zondag, en gaan daarna aan de slag met een tekening, kleurplaat of knutselwerkje, of doen een spel.
 
 
 
In de Adventsperiode en de Veertigdagentijd is er een speciaal project. Ook worden er elk jaar Palmpaasstokken gemaakt en is er op Kerstavond een speciaal kinderkerstfeest voor de kinderen.
 
 
Contactpersoon: Anneke Hilhorst (tel. 0294-252489)
 
 

Kostersgroep

Sinds 2015 worden de kosterstaken uitgevoerd door een groep vrijwilligers, de Kostersgroep. De kosters zijn verantwoordelijk voor het klaarmaken van het kerkgebouw voor de kerkdienst. Ze zorgen o.a. voor het openen van de deuren, het aanzetten van de verwarming, de verlichting, en de geluidsinstallatie, het invullen van de liederenborden en het aansteken van de Paaskaars.

 

De coördinatie van deze vrijwilligersgroep is in handen van Annet Visser (tel. 06 51003716).

Lectoren

Tijdens de kerkdiensten worden één of meer Bijbelgedeelten gelezen door een lector of lectrice.

Ledenadministratie

Voor een goed beheer van de ledenadministratie vragen wij vriendelijk om adreswijzigingen, geboortes, huwelijken (zowel kerkelijk als niet-kerkelijk)of andere verbintenissen door te geven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie

 

 

Vrijdagmiddaginloop

Elke vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 is de Bergplaats open voor alle ouderen uit het dorp, voor een kop koffie of thee met wat lekkers. Daarna is er gelegenheid om een spelletje te doen, de krant te lezen, een praatje te maken, wat men maar wil, dit alles onder het genot van een glaasje fris.

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Indien gewenst kunnen de mensen worden opgehaald en weer thuisgebracht.

 

Contactpersoon: Henny Pos (tel. 0294-254515)

 

 

      

Vrijwilligers Onderhoud Terreinen

Het onderhoud van de terreinen rond de kerk (met uitzondering van de begraafplaats), de pastorie en de Bergplaats, wordt verzorgd door de Vrijwilligers Onderhoud Terreinen. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de paden en perken rond de kerk onkruid-vrij blijven, het gras wordt gemaaid, de trappen geveegd zijn en dat er gestrooid wordt in geval van gladheid en sneeuw wordt verwijderd.

Het onderhoud van de terreinen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Wijkindeling

De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg is opgedeeld in zeven wijken. In de lijst hier onder kunt u zien tot welke wijk u straat behoort.

Als u behoefte heeft aan een bezoek namens onze gemeente kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor uw wijk.

 

Wijk 1

Contactpersoon

Henny Pos

Tel. 0294 – 254515

Straten

Gedeelte Horn- en Kuijerpolder:
Anton Mauvelaan; Gebroeders Marislaan; Jozef Israëlslaan (behalve de Kuijer + aanleunwoningen); Meindert Hobbemastraat; Rembrandt van Rijnhof; Vincent van Goghstraat

Overige:
Ankeveensepad; Brugstraat; Eilandseweg; Juliana-Bernhardplein; Kerkstraat; Kuijerpad; Torenweg; Voorstraat

 

Wijk 2

Contactpersoon

Anneke Luppes

Tel. 0294 – 252654

Straten

Gedeelte Horn- en Kuijerpolder:
Aelbert Cuypstraat; Frans Halshof; G. Hendrik Breitnerlaan; H.W. Mesdaglaan; Jacob van Ruysdaelstraat; Jan Josephsz v Goyenstraat; Jan Steenhof; Johannes Bosboomlaan; Johannes Vermeerhof; Paulus Potterstraat; Pieter de Hooghlaan

 

Wijk 3

Contactpersoon

Yvonne Corbeek 

Tel. 0294 – 254362

Straten

De Blijk:
Blijklaan; De Biezen; De Grienden; De Vijnen; Dobbelaan; Hoepelbuigerslaan; Lange Wetering; Legakker; Rietsnijderslaan; Turfstekerslaan; Veenderij; Zoddeland

 

Wijk 4

Contactpersoon

Adri Barmentloo

Tel. 0294 – 254080

Straten

Dammerweg; Hinderdam; Overmeerseweg (tot 85A); Philips van Wassenaerlaan; Reeweg; Slotlaan; Slotzicht; Vaartweg

 

Wijk 5

Contactpersoon

Annet Visser

Straten

Gedeelte Overmeer Bomenbuurt: Acacialaan; Esdoornlaan; Kastanjelaan; Meidoornlaan;

Overmeer Vogelbuurt: Eksterlaan, Fazantelaan; Kievitslaan; Lijsterlaan; Patrijslaan; Reigerlaan

Overige: De Kooi (bovenste verdieping); Kooikerboog; Meerhoekweg; Meerlaan; Overmeerseweg (vanaf 85a); Rivièrahof; Venenburg

Contactpersoon

Claudette Baar (ouderling)

Tel. 0294 - 254368

 

 

Straten

Nedervecht:
Cederlaan; Olmenlaan; Platanenlaan; Wilgenlaan

 

Wijk 6

Contactpersoon

Ruddi Lam

Straten

Horstermeer: Dwarsweg; Machineweg; Middenweg; Nieuw Walden; Radioweg; Sniplaan

Gedeelte Overmeer Bomenbuurt: Meidoornhof; Prunuslaan

Overmeer Overige: Uiterdijksehof; Vreelandseweg; Wethouder Bloklaan

 

 

Wijk 7

Contactpersoon

Paula Holster

Tel. 0294 – 253208

 

Straten

De Kuijer: J. Israelslaan 2 + aanleunwoningen 

Contactpersoon

Claudette Baar

Tel. 0294 - 254368

Straten

Horstwaarde: De Kooi (onderste verdieping; no. 4, 6 en 8)

 

Buiten Nederhorst den Berg

Contactpersoon

Anneke Luppes

Tel. 0294 – 252654

Straten

Alle adressen buiten Nederhorst den Berg

 

Willibrordcantorij

De Willibrordcantorij onder leiding van Peter den Ouden (cantor/organist) werkt regelmatig mee aan de kerkdiensten, met name op de feestdagen.

Repetities vinden plaats op donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Willibrordkerk. 

De Willibrordcantorij is op zoek naar uitbreiding. Alle stemmen zijn welkom! Dus als u van zingen houdt, meld u zich dan aan. Het is niet noodzakelijk dat u muziek kunt lezen.

  


Voor meer informatie: Piet Kempe (tel. 0294-253672)Woensdag-koffieochtenden

Elke eerste en derde woensdag van de maand is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek in de Bergplaats.

De data van de koffieochtenden vindt u in de agenda.