Autodienst - bezoek ziekenhuis/specialist

 

Iedereen die een bezoek moet brengen aan een ziekenhuis of specialist, en niet beschikt over eigen vervoer, kan een beroep doen op deze autodienst.

 

 

Contactpersoon:  Bert van der Veer (tel. 0294-253900)

Autodienst - Kerkdiensten

 

Gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en zelf niet over vervoer beschikken kunnen, op hun verzoek, op zondagochtend gehaald worden om naar de kerk te gaan. Na afloop van de dienst (en het koffiedrinken) worden ze ook weer thuisgebracht.

 

 

 

Contactpersoon: Anton Snel (tel. 0294-253416)

Bloemengroep

Elke zondagochtend wordt er vanuit de kerkdienst, als blijk van aandacht, een bos bloemen gebracht naar een gemeentelid. De bestemming van de bloemen wordt gekozen door het Pastoraal Overleg

Daarnaast staat er elke zondag vooraan in de kerk een liturgische bloemschikking.

 

Commissie Vieren

De Commissie Vieren organiseert bijzondere kerkdiensten op de zondagavond, zoals zangdiensten (diensten met liederen en gedichten rond een thema) en Taizé-diensten (diensten in de geest van de Taizé-kloostergemeenschap waarin de nadruk ligt op verstilling en zingend bidden), en de kerstnachtdienst.

Vanaf zomer 2017 is de Commissie Vieren betrokken bij de organisatie van de oecumenische diensten, de vespers in de veertigdagentijd en de oecumenische openluchtdienst op Hemelvaartsdag in de Horstermeerpolder.

 

ContactpersoonEvert-Jan van Katwijk (tel. 0294-251230)

 

 

Handreiking

 
Acht keer per jaar valt bij alle gemeenteleden Handreiking in de brievenbus. Ons kerkblad is een onmisbare bron van informatie over alles wat er speelt in onze gemeente. Handreiking geeft informatie over de alle kerkelijke activiteiten, pastoraal nieuws, en nieuws uit de kerkenraad en de colleges van diakenen, kerkrentmeesters en pastoraal overleg. Ook is er een speciale pagina voor de kinderen.
 
 
Redactie:
Elly van den Doel (tel. 0294-253816)
Willy Snel (tel. 0294-253416)
 
Coördinatie bezorging:
Henny Pos (tel. 0294-254515)

Financiële administratie:
Joke Helmig (tel. 0294-254519)
Rekeningnummer NL05 INGB 0000 1812 23 (t.n.v. Protestantse Gemeente / Handreiking)

Kascommissie

De Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie controleren de boekhouding van de kerk en de diaconie. De belangrijkste taak van de kascommissies is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeesters. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

 

Voor meer informatie:

College van Kerkrentmeesters

College van Diakenen

Kerkbalanscommissie

 
Elk jaar in januari wordt de actie Kerkbalans gehouden, waarbij alle gemeenteleden wordt gevraagd met welk bedrag zij onze kerkelijke gemeente willen ondersteunen. Dit geld is nodig om de diverse activiteiten, de predikant, de organisten, en het onderhoud aan onze mooie middeleeuwse Willibrordkerk en de Bergplaats te kunnen betalen. De Kerkbalanscommissie wordt aangestuurd door het College van Kerkrentmeesters.
 
 
 
 
 
 
 

Klusjesdienst

In samenwerking met de O.L.V. Hemelvaartparochie is een klusjesdienst voor heel Wijdemeren opgezet.
Vertegenwoordiger voor de klusjesdienst namens onze kerk is Nel Gijsen (tel. 0294-253948).

Koffiedienst (zondagochtend)

 

Na afloop van elke kerkdienst is er gelegenheid om samen gezellig een kopje koffie of thee of een glaasje fris te drinken. Uiteraard met een lekker koekje!

 

 

 

Luisterdienst in de Kuijer

Elke zondagochtend wordt er in de Kuijer meegeluisterd naar de kerkdienst. De bewoners van de Kuijer worden, waar nodig of gewenst, opgehaald van hun kamer. Na afloop van de dienst wordt er gezellig samen koffie gedronken.

 

 

Contactpersoon: Paula Holster (tel. 0294-253208)

Oliebollencommissie

De laatste week van december staat de Bergplaats in het teken van de oliebollen. Honderden oliebollen worden er met liefde en zorg bereid. Een honderdtal vrijwilligers, onderverdeeld in opbouwers/afbouwers, appelschillers, "keukenprinsen en -prinsessen”, deegdraaiers, techniekers, bakkers, verkopers en schoonmakers werken samen om deze fantastische leuke klus te klaren. Het meedoen aan deze activiteit is al een feest op zich!

Deze oliebollenmarathon wordt al meer dan 45 jaar georganiseerd en is wijd en zijd bekend in de omgeving.

De opbrengst is bestemd voor de kerk in de ruimste zin van het woord.

Praisedienstcommissie

Vier keer per jaar worden er op zondagmiddag om 16.00 uur in de Willibrordkerk praisediensten georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige diensten met veel samenzang, veelal begeleid door een band. Er zijn wisselende sprekers, en elke dienst heeft een eigen thema. Zowel voor als na de dienst is er gelegenheid met elkaar iets te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er ruimte in de kerk om met elkaar te knutselen, in gesprek te gaan en te zingen. Voor de kleinste kinderen is er oppas. Meer informatie over de praisediensten vindt u op de facebookpagina: https://www.facebook.com/PraiseNederhorstDenBerg/

 

 

Naast de praisediensten organiseert de commissie elke maand een Leef- en geloofavond. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Er wordt gebeden, met elkaar gesproken en gezongen over een Bijbelgedeelte of een geloofsthema. 

 

   

 

Tevens ondersteunt de commissie andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de tentdiensten.

Ook verzorgt de commissie elk jaar op Witte Donderdag de vertoning van de televisie-uitzending van The Passion op groot scherm in de Bergplaats.

 

 

 

Protestantse Hulpdienst (PHD)

De Protestantse Hulpdienst (PHD) coördineert een aantal activiteiten:

  • Vervoer op zondag naar de kerkdienst in de Willibrordkerk (Klik hier)
  • Vervoer voor het bezoek aan een ziekenhuis/medisch specialist (Klik hier
  • Meeluisterdienst op zondagochtend in de Kuijer  (Klik hier)
  • Verzorgen van de koffie elke zondag na de kerkdienst (Klik hier
  • Het bijhouden van de verjaardagen van gemeenteleden die 75 jaar of ouder worden (Klik hier

De PHD bestaat uit: 

Tineke van der Veer    Voorzitter tel. 0294-253900
Paulien Haverkamp Secretaris tel. 0294-254195
Greet Visser Penningmeester     

 

 

Technische commissie

De Technische commissie zorgt voor het goed functioneren van alle techniek (zoals verlichting, WIFI, geluidsinstallatie) in onze Willibrordkerk en in de Bergplaats.

 

 

De technische commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

Verjaardagen 75+

Alle jarigen van 75 jaar of ouder worden vermeld in de Handreiking (tenzij ze daar geen prijs op stellen). 

De verjaardagslijst wordt bijgehouden door Jolanda Vink (tel. 0294-411388)