Kerkenraad

De kerkenraad heeft de eindverantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en heeft van daaruit de verantwoordelijkheid voor het ‘geestelijk en praktisch leven’ van de gemeente. Hieronder valt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten, de opbouw van de gemeente, de taken van de gemeente in de wereld om ons heen en het contact met de andere kerken in ons dorp en daarbuiten, maar ook het beheer van de gebouwen en financiën en andere meer praktische zaken. 
 
De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers van de gemeente: de predikant, de voorzitter, de scriba (secretaris), de diakenen, de (pastoraal) ouderlingen en de ouderlingen-kerkrentmeester.