ANBI Diaconie

DIACONIE

Algemene gegevens: 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar de webpagina College van diakenen op deze website.

 

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Staat van baten en lasten (in afgeronde bedrag van hele euro) 

 

Begroting 2019

Rekening 2019

Rekening 2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

39.275

29.777

36.740

Bijdragen gemeenteleden

10.235

8.743

11.209

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

-

-

-

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

Totaal baten

49.510

38.520

47.949

 

Lasten

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 -

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

35.025

26.170

31.401

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.775

1.934

1.635

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

-

-

-

Salarissen en vergoedingen

-

-

-

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

960

586

693

Lasten overige eigendommen en inventarissen

14.650

16.365

19.312

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

Totaal lasten

52.410

45.055

53.041

       

Resultaat verslagjaar

-2.900

-6.535

-5.092

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de webpagina Beleidsplan