Commissie Vieren

De Commissie Vieren organiseert bijzondere kerkdiensten op de zondagavond, zoals zangdiensten (diensten met liederen en gedichten rond een thema) en Taizé-diensten (diensten in de geest van de Taizé-kloostergemeenschap waarin de nadruk ligt op verstilling en zingend bidden), en de kerstnachtdienst.

Vanaf zomer 2017 is de Commissie Vieren betrokken bij de organisatie van de oecumenische diensten, de vespers in de veertigdagentijd en de oecumenische openluchtdienst op Hemelvaartsdag in de Horstermeerpolder.

 

ContactpersoonEvert-Jan van Katwijk (tel. 0294-251230)