In het Pastoraal Overleg (PO) komen predikant, pastorale ouderlingen en pastorale medewerker(s) samen. Het PO is het meldpunt van blijde en droeve gebeurtenissen in onze gemeente.
 
Vanuit het PO wordt het bezoekwerk ‘namens de kerk’ gecoördineerd. 
Een belangrijk element van het 'gemeente zijn' is de onderlinge betrokkenheid van de leden van de gemeente bij elkaar. Naast de taak die ieder gemeentelid hierin heeft, wordt het bezoekwerk 'namens de kerk' binnen onze gemeente verzorgd door een pastoraal bezoekteam. De coördinatie van het bezoekwerk ligt bij het PO.
Onze gemeente is ingedeeld in zeven wijken. Meer informatie over de indeling van de wijken vind u onder 'Wijkindeling'.
 
Het PO is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de wijkavonden (gemeenteontmoetingsavonden per wijk rond een bepaald thema) en het verwelkomen van nieuwe gemeenteleden. 
 
Het Pastoraal Overleg bestaat uit:
 

Ds. Evert-Jan van Katwijk

(tel. 0294-251230)

Anneke Luppes

(tel. 0294-252654)

Claudette Baar

(tel. 0294-254368)

Ria Smit