ANBI Diaconie

 

DIACONIE

 

Algemene gegevens.

 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
Telefoonnummer   (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg
   

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel

als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit

rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie

11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen

geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse

Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire

werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden

van dit college wordt verwezen naar het tabblad Diaconie

op de hoofdpagina.

 

College van Diakenen

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen

diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de

financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

 

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers

in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen

geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en

worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

 

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen

zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse

Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

• betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;

• oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht

afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen

we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in

onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel

Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze

gemeenteleden (fondswerving)

Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een

landelijke kerk met vele Diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om

rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben.

Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad)

organisaties die zich inzetten voor de medemens die

hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse

projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt

via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede

controle kan houden op een juiste besteding en voor

continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

 

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook

t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt

dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in

de begroting.

 

Staat van baten en lasten (in afgeronde bedrag van hele euro) 

 

 

BATEN 
     begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
 Opbrengsten uit bezittingen € 39.937 € 40.196 € 38.866
 Bijdragen gemeenteleden € 8.135 € 9.761 € 8.696
   Totaal baten € 48.072 € 49.957 € 49.562
LASTEN
begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
Bestedingen diaconaal werk € 22.097 €29.186 € 16.036
Bestedingen kerkdiensten,catechese,kerk.werkers € 5.300 € 3.846 €3.757
Bijdragen aan ander organen binnen de kerk € 1.800 € 1.729 € 2.362
Lasten overige diaconale eigendommen/invent. € 17.150 € 15.259 € 15.688
Lasten beheer,adm.bankk. en rente € 1.140 € 820 € 699
Totaal lasten € 47.487 € 50.840 € 38.542
                                                                                                      
Resultaat(baten-lasten)           € 585 € - 883 € 9020

 

Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de website vermeld onder "Organisatie" Beleidsplan.