Welkom bij de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg

De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij willen als een levende en open gemeente onderdeel zijn van hoe er geleefd en geloofd wordt in onze dorpsgemeenschap.
Wij willen ruimte bieden en dienstbaar zijn aan ieder die zoekt naar een eigen weg van geloven en de zin van het leven.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatregelen i.v.m. voorkomen verspreiding coronavirus

 

Vanaf 25 februari gelden er geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk leven. De verplichting om 1,5 meter afstand te houden komt te vervallen en daarmee dus ook de beperkingen m.b.t. het aantal aanwezigen in ons kerkgebouw en in de Bergplaats. 

Vanaf zondag 27 februari kunnen we weer met de gehele gemeente samen in de kerk de diensten vieren! Zondag 27 februari is dan ook de laatste zondag dat de dienst via YouTube meegekeken kan worden. Het blijft wel mogelijk om de diensten mee te luisteren via www.kerkomroep.nl.

Vanaf zondag 6 maart is er weer gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Meer informatie over de kerkdiensten en de orde van dienst vindt u in de agenda
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de kerkenraad (e-mail scriba).

Ook de verschillende andere kerkelijke activiteiten zullen binnenkort weer van start gaan. Pastoraat

Uiteraard willen we naar elkaar blijven omzien. Als we iets voor u kunnen betekenen (telefonisch gesprek, praktische hulp), aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons pastorale team (contact pastoraal team).

 

Adres

Kerkstraat 32
1394 CX Nederhorst den Berg
Tel. nr 06 13352410

Contact medewerkers
zie contactpagina