Commissies - Financiën - Treasury commissie

Artikelindex

Treasury commissie


Onze protestantse gemeente beschikt over financieel vermogen. Dit vermogen wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters volgens regels die zijn vastgelegd in een zogenaamd Treasury statuut. Uitgangspunt van het financiële beheer is dat het vermogen is opgebouwd door de generaties voor ons en beheerd dient te worden ten behoeve van de generaties na ons. De Treasury commissie geeft adviezen aan het college van kerkrentmeesters over het beleggingsbeleid.

De Treasury commissie valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.