Praisedienstcommissie

Vier keer per jaar worden er op zondagmiddag om 16.00 uur in de Willibrordkerk praisediensten georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige diensten met veel samenzang, veelal begeleid door een band. Er zijn wisselende sprekers, en elke dienst heeft een eigen thema. Zowel voor als na de dienst is er gelegenheid met elkaar iets te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor de kinderen is er ruimte in de kerk om met elkaar te knutselen, in gesprek te gaan en te zingen. Voor de kleinste kinderen is er oppas. Meer informatie over de praisediensten vindt u op de facebookpagina: https://www.facebook.com/PraiseNederhorstDenBerg/

 

 

Naast de praisediensten organiseert de commissie elke maand een Leef- en geloofavond. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Er wordt gebeden, met elkaar gesproken en gezongen over een Bijbelgedeelte of een geloofsthema. 

 

   

 

Tevens ondersteunt de commissie andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld de tentdiensten.

Ook verzorgt de commissie elk jaar op Witte Donderdag de vertoning van de televisie-uitzending van The Passion op groot scherm in de Bergplaats.