Welkom bij de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg

De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij willen als een levende en open gemeente onderdeel zijn van hoe er geleefd en geloofd wordt in onze dorpsgemeenschap.
Wij willen ruimte bieden en dienstbaar zijn aan ieder die zoekt naar een eigen weg van geloven en de zin van het leven.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronavirus – Kerkdiensten online - alle activiteiten AFGELAST

 

Naar aanleiding van de door de overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in ons land tegen te gaan zijn alle activiteiten voorlopig afgelast. Dit betreft:

  •  Kuijerdiensten, koffiedrinken op woensdagochtend, vrijdagmiddagactiviteit voor ouderen, gesprekskringen en overige bijeenkomsten

Vergaderingen zullen in overleg met betrokkenen via digitale media plaatsvinden.

De kerkdiensten op zondagmorgen zullen als online kerkdienst worden gehouden, in ieder geval tot en met 24 mei. Deze diensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Meer informatie, evenals een hyperlink naar de orde van dienst, vindt u in de agenda.

Op 19 mei zal worden bekeken hoe de situatie dan is en hoe we verder gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kerkenraad (e-mail scriba).

Uiteraard willen we juist in deze onzekere tijden naar elkaar blijven omzien. Als we iets voor u kunnen betekenen (telefonisch gesprek, praktische hulp), aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons pastorale team (contact pastoraal team).

 

Adres

Kerkstraat 32
1394 CX Nederhorst den Berg
Tel. nr 06 13352410

Contact medewerkers
zie contactpagina