Welkom bij de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg

De Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij willen als een levende en open gemeente onderdeel zijn van hoe er geleefd en geloofd wordt in onze dorpsgemeenschap.
Wij willen ruimte bieden en dienstbaar zijn aan ieder die zoekt naar een eigen weg van geloven en de zin van het leven.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatregelen i.v.m. voorkomen verspreiding coronavirus

 

Kerkdiensten

Kerkdiensten in de Willibrordkerk worden gehouden met maximaal 30 aanwezigen. Uiteraard zijn alle diensten ook via www.kerkomroep.nl of de Kerkomroep-app mee te luisteren. Om het samenkomen met maximaal 30 aanwezigen in de kerk op een verantwoorde wijze te kunnen doen plaatsvinden gelden een aantal maatregelen en regels. U vindt ze hier: klik hier.

Als u de dienst wilt bijwonen moet u zich vooraf aan melden (uiterlijk 19.00 op de vrijdag voorafgaand aan de dienst). Zie voor de contactgegevens de agendaMeer informatie over de diensten, evenals een hyperlink naar de orde van dienst, vindt u ook in de agenda.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de kerkenraad (e-mail scriba).

 

Activiteiten

Alle activiteiten voor volwassenen zijn voorlopig afgelast. Dit betreft gesprekskringen, de Kuijerdiensten, het koffiedrinken op woensdagochtend en de vrijdagmiddagactiviteit voor ouderen. Activiteiten voor de jeugd kunnen wel doorgang vinden. 
Vergaderingen vinden plaats via digitale media.

 

Pastoraat

Uiteraard willen we juist in deze onzekere tijden naar elkaar blijven omzien. Als we iets voor u kunnen betekenen (telefonisch gesprek, praktische hulp), aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons pastorale team (contact pastoraal team).

 

Tot slot, ter overweging: Rekkelijken en preciezen - een column van de classispredikant voor Noord-Holland, ds. Peter Verhoeff

Wat corona betreft heb je rekkelijken en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de kerk! Ze ontlenen hun naam immers aan een heftige strijd in de 17e eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten stonden tegenover elkaar over predestinatie en vrije wil. 

De preciezen in de kerk tijdens corona zijn het liefst nog iets voorzichter dan voorgeschreven. De rekkelijken houden zich aan de regels maar zijn wat moediger. De opgave waarvoor wij staan is er samen uitkomen, met rekkelijken en preciezen. Zeker nu het langer gaat duren. Niet onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de regels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor een kerk die mensen nodig heeft. Want de kerk hou je niet draaiende met alleen maar een IPad op schoot. We zoeken dus samen naar mogelijkheden om weer in beweging te komen. Binnen de grenzen, maar zonder mensen is er geen kerk. 

De tekst van de column vindt u hier: Rekkelijken en preciezen - ds. P. Verhoeff

 

Adres

Kerkstraat 32
1394 CX Nederhorst den Berg
Tel. nr 06 13352410

Contact medewerkers
zie contactpagina