Verjaardagen 75+

Alle jarigen van 75 jaar of ouder worden vermeld in de Handreiking (tenzij ze daar geen prijs op stellen). 

De verjaardagslijst wordt bijgehouden door Jolanda Vink (tel. 0294-411388)

ZWO-commissie

De ZWO-(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)-commissie voelt zich verantwoordelijk voor de dienst aan de verre naaste. Door medewerking aan allerlei projecten wordt het voor de gemeente gemakkelijk gemaakt concreet hulp te bieden. Door het organiseren van activiteiten binnen onze gemeente, zoals bijvoorbeeld een maaltijd, een concertje of een high-tea, wordt geld ingezameld voor een jaarlijks gekozen doel.

De ZWO-commissie valt onder het College van Diakenen.