Kerkbalans 2020

Helpt u mee onze kerk in stand te houden?
Waarom bijdragen?

 

De Willibrordkerk, bepalend voor ons dorpsgezicht, vraagt veel onderhoud
Onze middeleeuwse Willibrordkerk is de oudste in het Gooi. Het is een prachtig gebouw, maar wie goed kijkt, ziet dat met name de toren begint af te brokkelen.

Restauratie is daarom dringend noodzakelijk. Monumentenzorg subsidieert een deel van de kosten, maar de rest komt voor rekening van onze protestantse gemeente.
Dat kan oplopen tot maar liefst € 28.000.

Maar er is meer dat onze aandacht nodig heeft.
De staaldraden van de gewichten van het torenuurwerk beginnen te rafelen en zullen binnen nu en een jaar vervangen moeten worden.
Er is dus veel geld nodig om onze kerk voor toekomstige generaties te behouden.

 

Zingeving en inspiratie voor iedereen.
We maken als kerk deel uit van een veranderende samenleving. De zondagse kerkgang is voor velen niet meer vanzelfsprekend. Juist daarom wil onze kerkelijke gemeente uiteenlopende mogelijkheden voor samenkomen aanbieden, op verschillende momenten in de week. Naast de reguliere zondagochtenddiensten, regelmatig met medewerking van de cantorij, zijn er:

· Zangdiensten (diensten met liederen en gedichten rond een thema)
· Taizé-diensten (diensten in de geest van de Taizé-kloostergemeenschap waarin de nadruk ligt op verstilling en zingend bidden)
· Oecumenische kerkdiensten, waaronder vesperdiensten in de weken voor Pasen en een openluchtdienst op Hemelvaartsdag
· Jaarlijkse kerk & schooldienst
· Kerkdienst in de feesttent van het zomerspektakel
· Filmavonden met de RK-parochie
. Activiteiten voor jonge gezinnen
. Gespreksgroepen waarin uiteenlopende onderwerpen op het gebied van geloof en zingeving worden besproken
. Gemeenteontmoetingsmiddagen en -avonden
. Twee keer per maand een gezellige koffieochtend in de Bergplaats
. Gezamenlijke maaltijden
. Een ontmoetingsgroep voor kinderen van 9-12 jaar en een jeugdsoos voor middelbare scholieren
. Elke vrijdagmiddag gelegenheid voor ouderen om een aantal uren gezellig met elkaar door te brengen.

Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans vormt onze belangrijkste bron van inkomsten
en is dus van essentieel belang voor de voortgang van het kerkelijk werk en het behoud van onze Willibrordkerk. Doet u mee?

Hoeveel bijdragen?
Hoeveel gaat u hiervoor bijdragen? Lang geleden werd er kerkelijke belasting geheven.
En nog eerder was het gebruikelijk om “tienden” aan de kerk te schenken. Die tijd is voorbij.
U bepaalt zelf hoeveel u wilt geven. Maar misschien helpt het volgende sommetje bij uw beslissing over de hoogte van uw gift:
· Volgens de begroting voor 2020 heeft de gemeente ongeveer € 80.000 “levend geld” nodig.
             De collectes, de giften en de opbrengst van de actie Kerkbalans zouden dat bedrag moeten opbrengen.
· Er staan bij onze gemeente ongeveer 500 leden boven de 18 jaar ingeschreven.
· Wat gemiddeld per lid gewenst zou zijn om een sluitende begroting te krijgen, kunt u hiermee zelf uitrekenen.

We beseffen echter heel goed dat dit gewenste bedrag voor sommigen misschien aan de hoge kant is.
Hun toezegging zal dan ook lager zijn. Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die (veel) meer betalen, en zij compenseren daarmee de lagere toezeggingen.
Van harte hopen we dat iedereen de gemeente zal blijven steunen. Maar hoe groot uw bijdrage ook kan zijn, we zijn u voor elk bedrag dankbaar!

We hopen ook dat u bij uw overweging rekening wilt houden met de rol van de kerk in ons dagelijks leven.
De kerk doet er toe en staat altijd voor u klaar, bij vreugde en bij verdriet. Voor velen is de kerk dan ook een integraal onderdeel van hun leven.

 

Afdragen
Wij moeten jaarlijks een bedrag betalen ten behoeve van het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Omgerekend komt dat neer op ongeveer € 15,00 per lid. Wilt u bij het vaststellen van uw bijdrage ook daar rekening mee houden?

Omdat onze kerkelijke gemeente het ANBI keurmerk heeft kunt u uw kerkelijke bijdrage voor de inkomstenbelasting beschouwen als gift.
Als het totale bedrag van uw kerkelijke bijdrage en andere giften uitkomt boven een bepaald drempelbedrag kunt u dit aftrekken van uw opgave voor de inkomstenbelasting.

Methode van betalen
Wij hebben één bankrekening gereserveerd voor de actie Kerkbalans: IBAN NL04 INGB 0000 0079 99 t.n.v. Protestantse Gemeente. Wilt u uw kerkelijke bijdrage uitsluitend storten op dit nummer?
Op het bijgevoegde toezeggingsformulier worden 2 betalingsmogelijkheden aangegeven:
- betaling via een automatische incasso,
- betaling door zelf over te schrijven.
Ook willen we u wijzen op de mogelijkheid van een zogenaamde periodieke gift. Hiervoor geldt geen drempelbedrag; de belastingdienst betaalt dus in alle gevallen een deel van uw gift terug. Hierdoor kunt u een hoger bedrag aan de kerk geven, terwijl het u hetzelfde kost. U kunt voor een dergelijke gift een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk; bezoek aan een notaris is hiervoor sinds 2014 niet meer nodig. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Verantwoording
Via Handreiking en op gemeenteavonden geeft het college van kerkrentmeesters de gemeenteleden inzicht in de begroting en jaarrekening. Instellingen met het ANBI keurmerk zijn bovendien verplicht deze gegevens op hun website te plaatsen. U kunt ze vinden op www.kerkopdeberg.nl.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Commissie Kerkbalans Peter van den Doel (telefoon 0294-253816, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Foto’s: Anne Fortuin, Anneke Luppes